FOTO DİGİTİZER MODÜLÜ (IPD)

Teknik Özellikleri

Cihaz Kullanımı: Kalıplar mıknatıs yardımıyla manyetik alana yerleştirilir. Yerleştirilen kalıpların bilgisayar ekranında tek tuş ile resmi çekilir. Resmi çekilen kalıplar bilgisayar ekranımıza *.jpeg formatında alınmış olur. CAD programımız *.jpeg formatında olan kalıplarımızı 15 - 20 sn içerisinde birebir ölçüleriyle bilgisayar ekranımıza almış olur. Var ise kalıplar üzerindeki tüm düz ip, çıt, iç şekil ve işaret yerleri otomatik olarak algılanır. İhtiyaç durumunda kalıp üzerinde düzeltmeler yapılabilir ve FotoDigitizer işleminiz bitirilmiş olur.

DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

FotoDigitizer ve Kalıp Hazırlama Modülü (PDS) aynı pencere içerisinde bulundugu
için dijit edilen kalıpların kolayca düzenleme, model uygulama ve serileme
işlemlerine veya tekrar dijit alanına kolayca geçilir. Bu özellik ile modüller arası
geçişlerde ki zaman kaybı ortadan kalkmış olacaktır.